Het Hart

Heidi de Vree

Schilderen en tekenen zit in mijn genen. Ik leerde het tekenen
van mijn vader, die mij ook het talent meegaf om op andere
manieren te “kijken” naar de dingen.

Van diverse leraren leerde ik verschillende technieken verfijnen,
maar ik ontwikkelde mijn talent en creativiteit toch vooral vanuit
mijzelf, door afstemming van binnen uit en open te staan voor
inspiratie.

Mijn interesse ligt in de diepere achtergronden van het leven,
in alles wat achter het alledaags zichtbare schuilt,
de menselijke psyche.

Mijn liefde voor de natuur is altijd
een grote inspiratiebron geweest.

Mijn creativiteit geeft mij de mogelijkheid om vorm te geven aan
wat ik zie, voel en wil uitdragen.
Ik werk vanuit mijn hart.
Voor mij is schilderen meditatie en afstemming.
Inspiratie betekent voor mij de verbinding met de essentie,
de eenheid.


In uw licht leer ik hoe te minnen.
In uw schoonheid hoe te dichten.
U danst binnenin mijn hart,
waar niemand u kan zien.
Maar soms vang ik een glimp op.
Uit die glimp ontstaat mijn kunst.

Rumi

Heidi de Vree